LEKTORI
TEACHERS

PARADOX

Jeden z najvýraznejších svetových tanečníkov, ktorý rozvýja tanec nielen pohybovo, ale aj mentálne. Okrem iného sa preslávil aj edukatívnymi videami na YouTube.
One of the most prominent dancers in the world who develops dance not only physically but also mentally. In addition, he is also known for his educational videos on YouTube.

EVION

Inšpiráciou pre mladú generáciu je jednoznačne Evion, ktorý napriek jeho nízkemu veku dosiahol veľa úspechov.
Inspiration for young generation is clearly Evion who despite his young age is very accomplished.

BALOO

Zakladateľ The Cage crew, vychoval tanečníkov ako Alex the Cage, Mavinga, Charmant a mnoho ďaľších.
Founder of The Cage crew, teacher of Alex the Cage, Mavinga, Charmant and many others.

CARLOS

Multifunkčný tanečník nielen vo freestyle, ale aj choreo. 
Versatile dancer not only in the field of freestyle but also choreo world.

MARTIN BOSY

Pomáha ľuďom uvedomiť si biologické koncepty, ktoré sú základom fyzického cvičenia a nášho správania.
Exploring and helping people to understand the biological concepts underlying physical practice and our behavior.

KRISHPIN

Výrazné meno súčasnej slovenskej hiphop-ovej scény. 
Significant name of current slovak hip hop scene.

CENY
TICKETS

Prvých 10 lístkov.


120€

First 10 tickets.


Ďalších 20 lístkov.


140€

Next 20 tickets.


Ďalších 30 lístkov.


160€

Next 30 tickets.


Zbytok lístkov.


180€

The rest of the tickets.


AKTIVITY
ACTIVITIES

6 Lektorov

6 Teachers

10 Workshopov

10 Workshops

Dve sály

2  halls

Prednášky

Lekctures

Zabezpečené obedy

Lunch provided

Párty

Party

Opekačka

BBQ

Tanečné Hry

Dancing Games

REGISTRÁCIA
REGISTRATION

Registrácia je potvrdená až po prijatí platby na účet.
Registration is valid after the payment is received.

HERE

PRIESTORY
VENUE

Velká sála

Big hall

Malá sála

Small hall